Members

Meet the Team

Nitin Sabhadiya CEO
Mehul Vekariya CTO
Chirag Kavathiya Senior Web Developer
Jignesh Korat Senior Graphics Designer
Urmi Rakholiya Android Developer
Bhumika Khunt Android Developer
Suhani Lakhani Android Developer
Payal Bhimani Senior Android Developer